Poniżej znajdują się wyniki przetargów:

  1. Zapytanie ofertowe nr 02/05/2018 w ramach projektu „REbug.io – globalna promocja innowacyjnej platformy do testów oprogramowania i zdalnej pomocy użytkownikom” – treść szczegółowa zapytaniawyniki postepowania, oświadczenie, protokół wyboru wykonawcy Zarząd MEXT Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania nr 02/05/2018 z dnia 7 maja 2018 r. wybrana została oferta firmy PKS TRAVEL Sp. z o.o. z Wrocławia.
  2. Zapytanie ofertowe nr 01/07/2018 w ramach projektu „REbug.io – globalna promocja innowacyjnej platformy do testów oprogramowania i zdalnej pomocy użytkownikom” – treść szczegółowa zapytania, wyniki postępowaniaoświadczenie i protokół wyboru wykonawcy
    Zarząd MEXT Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania nr 01/07/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. wybrana została oferta firmy PKS TRAVEL Sp. z o.o. z Wrocławia.